در نمايشگاهها و فروشگاهها محاسبه تعداد افراد وارد شده به محل نمايشگاه کار بسيار مشکلي است چرا که شمارش آن همه انسان که در طول دوره و ساعت کار نمايشگاه وارد مي شوند بدون اشتباه اصولا توسط انسان منطقي بنظر نمي رسد اما مديران نمايشگاهها و فروشگاهها نيازمند تعداد بازديد کنندگان هستند که بتوانند از روي آن تخمين بزنند مواردي از قبيل اينکه
۱)آيا محصولات اين شرکت نسبت به دوره قبل از استقبال بهتري برخوردار بوده است
۲)آيا محصول عرضه شده جديد نظر مشتريان را جلب کرده است
۳)آيا وضعيت دکوراسيون جديد در نظر مراجعين خوب بوده است
۴)سرويسهاي داده شده به مشتريان آنها را رازي کرده است
۵)از کيفيت محصولات جديد راضي هستند و خيلي از سوالات ديگر که با شمارش تعداد مراجعين و بازديد کنندگان بطور دقيق و اصولي مشخص مي گردد تا مدير بتواند عکس العمل لازم را در مورد کاستي ها و يا موارد مورد استقبال مشتريان با توجه به امار بازديد کنندگان بکار گيرد

همينطور در نمايشگاهها و فروشگاههاي سطح شهر که بصورت تجاري کار فروش را انجام مي دهند اين نکات بسيار حائز اهميت است که با شمارش درست تعداد بازديد کننده و اشخاص وارد شده به نمايشگاه مشخص مي شود

۱)ساعت پرترافيک نمايشگاه چه ساعاتي است تا پرسنل بيشتري براي سرويس بهتر بکار گرفته شود
۲)روزهاي پر ترافيک چه روزهايي از هفته و ماه مي باشد
۳)ميزان فروش چه رابطه اي با حضور مشتريان دايمي دارد
۴)در زمانهاي جشواره و تبليغات فصلي چه تعداد مشتري به مشتريان ثابت اضافه مي شود
و خيلي از موارد ديگر که مي توان به آنها پرداخت همه و همه توسط يک شمارشگر تردد نمايشگاهي قابل استخراج است بطوريکه

الف)اين شمارشگر تعداد تردد در ساعات مختلف روز را شمارش مي نمايند
ب)اين شمارشگر ها تعداد تردد در روزها و هفته ها و ماهها را مي شمارند
ج)اين شمارشگر ها مي توانند ساعات کم بازديد و پر بازديد را تعيين نمايند
د)اين شمارشگر ها متوسط بازديد روزانه و هفتگي را محاسبه مي نمايند
ه)اين شمارشگر ها مي توانند اطلاعات محاسبه شده را در ماهها و سالها بدون هيچ کم و کاستي ذخيره کنند
و)اين شمارشگر ها قابليت انتقال اطلاعات پردازش شده را به کامپيوتر دارند
ز)اين شمارشگر ها مي توانند توسط سيستم شبکه و اينترنت اطلاعات خود را منتقل نمايند

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد با دفتر فروش و بازرگاني شرکت تماس حاصل بفرماييد
کلمات کليدي
شمارنده هاي نمايشگاهي
شمارشگر نفرات
شمارشگر مشتريان
شمارشگر فروشگاهي
شمارشگر ترافيک نمايشگاهي